2 3 4 5

Vrtić „Tufnica“ osnovan je 2000. godine. Zajedno sa saradnicima, prateći dostignuća psihološke i pedagoške prakse u radu sa decom razvili smo program  koji radi na razvoju srećne i samopouzdane dece.    

Sa svešću o tome da dete u tom uzrastu najlakše i najbrže uči, znajući važnost ranog učenja, kroz raznovrsne programe i sa različitim stručnjacima radimo na obrazovanju dece.

Ono što nas izdvaja od drugih vrtića je da deca svakodnevno uče nemački jezik-  kroz igru, vizuelna i auditivna sredstva.

U „Tufnici“ se deca veoma intenzivno pripremaju za polazak u školu.

Za detetov razvoj fizičke aktivnosti su veoma važne. U našem vrtiću deca svakodnevno rade vežbe i druge fizičke aktivnosti.

Imamo psihološke, likovne i muzičke radionice.

I naravno, ono što je najbitnije puno se IGRAMO!

2016. godine pored objekta u Branka Ćopića otvorili smo novi, namenski građen objekat u ulici Kneza Vlastimira. Naši objekti su opremljeni sa mnogobrojnim sredstvima i igračkama koje podstiču detetove sposobnosti.

Upis u našu predškolsku ustanovu traje tokom cele godine. Naš vrtić je verifikovan i roditelji mogu ostvarivati subvencije od Grada Novog Sada za boravak dece u vrtiću.

Sve informacije u vezi upisa i cene boravka možete dobiti putem telefona 063/538-229  ili direktno u kancelariji  direktora ustanove u ulici Kneza Vlastimira 29.

U vrtiću „Tufnica“ deca svakodnevno uče nemački jezik kroz igru, vizuelna i auditivna sredstva. Organizovano je i učenje za decu starijeg uzrasta. Sve informacije možete dobiti na telefon 063/538-229.
Radno vreme vrtića je od 6.30 do 17 časova. U tom periodu deca mogu biti na:

  • poludnevnom boravku (podrazumeva boravak od 4 časa)
  • celodnevnom boravku (podrazumeva boravak u periodu od 6.30 do 17 časova)

Postoji mogućnost dogovora sa roditeljima o drugačijem načinu boravka i dnevni boravak dece.

Deca su podeljena po uzrastu:

  • 1 do 2,5 godine
  • 2,5 godine do 4 godine
  • 4 do 5,5 godine
  • 5,5 do 7 godina.

Sa decom radimo individualno i grupno i prate se sposobnosti dece.

Naš tim čine vaspitačice, medicinske sestre vaspitači, učiteljica, profesorica stranog jezika i psiholog.
U cilju preventivne zdravstvene zaštite naš vrtić posećuje i lekar specijalista pedijatar.
U radu vrtića se povremeno uključuju i stručnjaci drugih profila.
Da bi sve funkcionisalo svakodnevno učestvuje i naše tehničko osoblje.
Prilikom odabira saradnika veoma nam je bitno da imaju pozitivan i topao odnos prema deci.