2 3 4 5

Predškolska ustanova „Tufnica“ Novi Sad za decu od 1 do 7 godina

vaspitno-obrazovni rad
svakodnevna komunikacija na nemačkom jeziku
psihološke radionice
kreativne radionice
grupni i individualni rad
redovne posete pedijatra
predškolsko: intenzivna priprema za polazak u školu